Brúsenie korčúľ – zmena

Oznamujeme Vám, že v nasledujúcich 6 týždňoch počas PN p. Tibora bude brúsenie korčúľ na našom zimnom štadióne zabezpečovať kolega P. Križan v týždenne upravovaných termínoch.

V 41. týždni je brúsenie možné vo štvrtok od 16:00 do 18:00 h.

Aktuálne rozpisy hodín budú uverejnené na www.zimnystadion.sk a tiež v rozpise na dverách u brúsiča.

V prípade záujmu je možné korčule spolu s poplatkom 3,- Eurá za 1 pár korčúľ nechať u slúžiaceho kolegu ľadára. Korčule budú nabrúsené do troch dní.