Ak prídete mimo otváracích hodín, stačí odovzdať korčule ľadárovi a ich nabrúsenie Vám zabezpečíme. Kontakt: Tibor – 0903 413 564...