Tag Archives: korčuľovanie

Verejné korčuľovanie

Tabuľku s rozpisom prenájov ľadov nájdete na stránke zimnystadion.sk. V Icearene sú vyhradené hodiny pre verejné korčuľovanie. Pre obyvateľov Lamača je...