Štadión je otvorený v režime “OP”.

Vážení návštevníci,

Štadión je otvorený v režime “OP”.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely aktuálnej vyhlášky 2/2022 považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,

b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať:

  1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a
  2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Vstup na štadión je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.
Verejné korčulovanie je do odvolania zrušené.

Taktiez poprosim upravit info na zimny stadion:

Štadión je otvorený v režime “OP”.
Vstup na štadión je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.
Verejné korčulovanie je do odvolania zrušené.

Ďakujeme za pochopenie.