Kontakt

Ako nás nájdete

Zimný štadión je situovaný na pozemku školského areálu, pri súkromnej Obchodnej akadémii Liberta. Lokalita sa nachádza v centre mestskej časti Bratislava – Lamač na Borinskej ulici č.23. Zimný štadión je umiestnený tak, aby bola zabezpečená priama nadväznosť na jestvujúce objekty a zároveň, aby bola zachovaná možnosť rozvoja vonkajších plôch pre vyššie uvedené športy.

ICE arena Lamač Borinská 23, 841 03 Bratislava
 • Koordinátor/Manažér IceArena:
 • Renáta Chorvátová
 • Mobil: +421 918 404 415
 • E-mail: chorvatova@icearena.sk
 • Správca/Manažér IceArena
 • Jan Koláček
 • Ice Arena Lamač
 • Borinská 23/A
 • 841 03 Bratislava
 • Mobil: +421 908 607 645
 • E-mail: kolacek@icearena.sk

%d bloggers like this: