About: curling_editor

Recent Posts by curling_editor

Brúsenie korčúľ

Letný režim – do konca augusta utorok 17:00 – 19:30 h Aktuálne rozpisy hodín sú uverejnené aj na www.zimnystadion.sk. V prípade...

Recent Comments by curling_editor

    No comments by curling_editor yet.

-->