Brúsenie korčúľ

Letný režim – do konca augusta

utorok 17:00 – 19:30 h

Aktuálne rozpisy hodín sú uverejnené aj na www.zimnystadion.sk.

V prípade záujmu je možné korčule spolu s poplatkom 4,- Eurá za 1 pár korčúľ nechať u slúžiaceho kolegu ľadára. Korčule budú nabrúsené do troch dní.