Počas Vianočných sviatkov a prázdnin bude zimný štadión v týchto termínoch uzavretý

Počas Vianočných sviatkov a prázdnin bude zimný štadión v týchto termínoch uzavretý:

24. 12. 2018 celý deň
25. 12. 2018 do 14:30 h
31. 12. 2018 od 13:30 h
1. 1. 2019 celý deň

Rozpis prenájmov ľadov nájdete na www.zimnystadion.sk.

Všetkým Vám prajeme príjemné sviatky a šťastné vykročenie do Nového roka 2019!

Vedenie zimného štadióna IceArena