Poďakovanie Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

V sobotu 8.marca sa aj vďaka reklamnému partnerovi Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. podarilo úspešne usporiadať ďalšie, už 4.kolo hokejového turnaja nádejí, detských hokejových prípraviek, ktorý úspešne a s veľkým záujmom organizuje pod názvom ICE Cup Ice arena – zimný štadión Lamač.ICE CUP 2014

ICE CUP 2014

Chlapcom z víťazného tímu tohto kola turnaja – HK Ružinov 99 odovzdával ceny spolu s riaditeľom Ice areny riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Miloš Blanárik. Organizovanie a najmä podpora mládežníckeho športu a zvlášť hokeja sa bez šľachetnej pomoci reklamných partnerov jednoducho nezaobíde. Aj touto formou patrí naše vďačné poďakovanie prezidentovi PSS, a.s. pánovi Imrichovi Bérešovi. Dúfame, že aj ostatné úspešné firmy budú nasledovať príklad Prvej stavebnej sporiteľne.