Tlačová správa – V Lamači vznikne Amatérska hokejová liga

V Lamači vznikne Amatérska hokejová liga

Základ amatérskej hokejovej ligy bude tvoriť 8 až 12 tímov.
Prihlásiť do ligy sa bude dať do konca augusta a jej plný štart sa predpokladá v septembri 2015. “Už teraz je liga v predprípravnej fáze, od apríla ju začali hrať 4 družstvá” v Ice Arena Lamač. Počas tejto fázy sa podľa štatutárneho zástupcu Ice Areny Martina Kabáta budú vychytávať chyby a pripravovať vylepšenia do času ostrého štartu. Podmienky účasti v lige
sú na stránke http://www.icearena.sk.

Popri amatérskej lige (názov “BSK AHL”) sa na zimnom štadióne v
najbližších mesiacoch v Ice Arene Lamač odohrajú mládežnícke turnaje v
rôznych vekových kategóriách. Partnerom hokejovej ligy a turnajov je
Bratislavský samosprávny kraj (BSK). “Verím, že sa nám raz podarí s
partnermi podporiť alebo vytvoriť ligu, ktorá by sa hrala na všetkých
zimných štadiónoch v našom regióne”, povedal Pavol Frešo, predseda
Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem hokeja podporuje kraj aj
verejné korčuľovanie. Držitelia rodinných pasov tzv. “Family Net”,
majú do konca októbra 2015 v Lamači verejné korčuľovanie za polovičné
ceny.

Starosta MČ Bratislava – Lamač Ing. Peter Šramko podporuje tieto
športové aktivity, ktoré rozvíjajú vzťah mládeže k športu.
Lamačské rodiny využívajú voľné vstupy na ľadovú plochu vo forme hodín pre
verejnosť ale zapojením sa do amatérskej hokejovej ligy vznikne
priestor pre ešte aktívnejšie športovanie našich občanov v tejto hale.

zdroj: webnoviny.sk